Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

W ostatnich latach na terenie Osiedla Kotarbińskiego zrealizowaliśmy wiele działań, w tym m.in.:
- wybudowaliśmy nowoczesne osiedle przy ul. Trocera, które składa się z sześciu budynków o łącznej liczbie 72 mieszkań,
- przeprowadziliśmy termomodernizację Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu i Miejska Bursa Szkolna przy ul. Franciszkańskiej, a w przygotowaniu jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 25 im. Jana Pawła II,
- dla ok. setki przedszkolaków utworzyliśmy dodatkowe cztery oddziały w Przedszkolu nr 48 z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi,
- dzięki projektom unijnym podnieśliśmy jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu i Zespole Szkół Spożywczych,
- nasadziliśmy zieleń i utworzyliśmy małą architekturę na zieleńcu miejskim przy ul. Tatarkiewicza,
- wybudowaliśmy boisko piłkarskie i bieżnię lekkoatletyczną,
- utworzyliśmy strefę aktywnego wypoczynku,
- wybudowaliśmy wielopokoleniową ścieżkę zdrowia,
- utworzyliśmy nowe miejsca parkingowe,
- przygotowujemy się do budowy wybiegu dla psów przy ul. Gdańskiej,
- przeprowadzone zostały liczne inicjatywy kulturalne i sportowe, w tym m.in. festyny rodzinne, wieczernica kulturalną, andrzejkową zabawę integracyjną.

Dziękuję za współpracę członkom Rady Dzielnicy Os. Kotarbińskiego, tj. przewodniczącemu Arturowi Wierciochowi, w-ce przewodniczącej Halinie Skrago-Litworze, przewodniczącemu zarządu Mirosławowi Majowi, w-ce przewodniczącemu zarządu Rafałowi Grygielowi, skarbnikowi Piotrowi Kalecie oraz radnym: Dorocie Celcie, Januszowi Dudkowi, Jerzemu Glabiszowi, Alicji Marków, Andrzejowi Płachcie, Agnieszce Stępniewskiej, Annie Szembek i Andrzejowi Jędryszkowi.

Zachęcam do obejrzenia materiału wideo o Osiedlu Kotarbińskiego, który przygotowała TVZ - Telewizja Zabrze.

https://www.facebook.com/MalgorzataMankaSzulik/posts/4312755625401120

W Zabrzu, wspólnie ze Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, przygotowujemy Punkt Szczepień Masowych w wydzielonej części Hali Pogoń. Zgodnie z planem, dziennie będzie mogło zostać tam zaszczepionych ok. 800 osób, a miesięcznie ok. 20 tys.osób (równocześnie będą funkcjonować dotychczasowe punkty, które są w stanie zaszczepić ok. 800 os./tyg., czyli ok. 2500 os./mc.).

Punkt Szczepień Masowych będzie miał niezależne wejścia i wyjścia, co pozwoli na niezakłócone kontynuowanie działań prowadzonych na hali. Przygotowanie budynku polega m.in. na montażu ścianek modułowych oraz dostosowaniu instalacji światłowodowej i elektrycznej.

Planowane jest utworzenie czterech zespołów kwalifikacyjnych, w których skład wejdą: lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Zgodnie z założeniami, punkt będzie pracował 10 godzin na dobę, sześć dni w tygodniu. Planowana data jego uruchomienia to 19 kwietnia br.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook