Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Arena Zabrze w przyszłym tygodniu ogłosi przetarg na wykonanie pełnowymiarowego boiska treningowego o podgrzewanej murawie trawiastej. Opracowana została już dokumentacja projektowa obiektu. Warto przypomnieć, że na realizację tej inwestycji Miasto Zabrze pozyskało dotację celową z Ministerstwa Sportu w wysokości 2,2 mln zł. Zobaczcie Państwo zawodników Górnik Zabrze S.S.A. trenujących na istniejącej już infrastrukturze sportowej.

https://www.facebook.com/868291693180881/videos/717542209075144/

Blisko 23 mln zł zostały dotąd przekazane zabrzańskim przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej.

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu wpłynęło ponad 6,5 tysiąca wniosków, z czego prawie 5 tysięcy zostało już rozpatrzonych. Lokalni przedsiębiorcy mogą wnioskować o pomoc w następującym zakresie:
- udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy;
- dofinansowania części kosztów prowadzenia dział. gosp. dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Możliwe jest także otrzymanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych.

Jeżeli ktoś z Państwa prowadzi działalność gospodarczą i nie zaaplikował jeszcze o wsparcie, wciąż może to zrobić. Więcej informacji:

https://zabrze.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza?fbclid=IwAR2No2CPWli1b5oZH2JrjwojiUrxvInK2-52qdtQYyIGwFn1MbyALpMT2qk

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook