Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców w Zabrzu działa obecnie 35 punktów kamerowych - to urządzenia stałopozycyjne, jak i obrotowe. Są one obsługiwane przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego, do których dyspozycji wkrótce oddanych zostanie kolejnych 20 punktów monitoringu. Podpisaliśmy już dwie umowy na realizację projektów, które wybraliście Państwo w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Pierwsze zadanie to “Bezpieczne Zabrze ― montaż 14 nowoczesnych kamer monitoringu miejskiego”. Urządzenia zostaną zainstalowane w poniższych lokalizacjach:
- Obręb skrzyżowania ulic 3 Maja oraz Sienkiewicza;
- Obręb skrzyżowania ulicy Sienkiewicza, Pileckiego oraz Batorego;
- Obręb skrzyżowania ulic Korczoka, Wyciska oraz Kawika;
- Obręb skrzyżowania ulicy Korczoka oraz Janika (przy Carrefour Market);
- Obręb skrzyżowania ulicy De Gaulle’a oraz Reymonta;
- Obręb skrzyżowania ulicy Roosevelta oraz Buchenwaldczyków;
- Obręb skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej oraz Franciszkańskiej;
- Ulica Franciszkańska (okolice sklepu „Biedronka”);
- Rondo Kaczyńskiego w ciągu ul. Gdańskiej;
- Obręb skrzyżowania ulicy Gagarina oraz Giordano Bruno;
- Obręb skrzyżowania ulicy Heweliusza oraz Giordano Bruno;
- Ulica Heweliusza (na wys. Skate Parku);
- Ulica Bytomska (okolice numeru 28);
- Ulica Tarnogórska (okolice placu zabaw i siłowni „pod chmurką”).


Drugie zadanie to: “Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy Biskupice”. Działania planowane w ramach tej inwestycji to m.in:

1. Powstanie nowych punktów kamerowych:
- ulica Tarnogórska, w okolicy siłowni i placu zabaw;
- obręb skrzyżowania ulicy Kossaka oraz ulicy Mrozka;
- ulica Bytomska (okolice numeru 28);
- obręb skrzyżowania ulicy Kossaka oraz ulicy Ogrodowej;
- obręb skrzyżowania ulic Kossaka oraz Chrobrego;
- ulica Bytomska (okolice numeru 94).

2. Zmodernizowanie istniejących punktów kamerowych:
- ulica Bytomska 83;
- ulica Bytomska 7.

3. Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Bytomskiej, w rejonie ul. Chrobrego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu obchodzi jubileusz 75-lecia swojej działalności.

Z tej okazji złożyłam na ręce dyrektora MBP Zabrze - Pana Tomasza Iwasiówa - kierowane do wszystkich pracowników podziękowania i wyrazy uznania za konsekwentną, pełną zaangażowania pracę na rzecz upowszechniania literatury, rozwoju czytelnictwa i promocji kultury słowa w naszym mieście.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i pasji zabrzańska biblioteka przyciąga coraz to nowych czytelników i autorów, efektywnie pozyskując przy tym środki na realizację wielu wartościowych projektów, takich jak: „Książka na piątkę – znakomity początek”, „To lubię” czy „Kryminalne zagadki Śląska”. Wszystkim pracownikom Biblioteki życzę wielu sukcesów, satysfakcji z pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook