Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Został przygotowany kolejny program rozwoju Zabrza. Stworzyliśmy go w oparciu o programy unijne, fundusze z budżetu miasta oraz środki pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Korzystając z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013 zrealizowaliśmy inwestycje za 2,1 miliarda zł.
Warto tutaj zaznaczyć, że aby pozyskać unijne dofinansowanie samorząd musi mieć środki na wkład własny do każdego projektu. Dlatego właśnie sięgamy po kredyty bądź emisję obligacji. 1,1 mld złotych to bezzwrotne środki pozyskane z Unii Europejskiej, a kolejnych 600 mln złotych wygospodarowaliśmy z budżetu naszego miasta. Natomiast 400 mln złotych pochodziło z kredytów bankowych. Warto zaznaczyć, że 200 mln złotych z tych zobowiązań już zwróciliśmy. Sytuacja ekonomiczna miasta utrzymuje się na stabilnym poziomie, co potwierdza co roku międzynarodowa agencja ratingowa Fitch badająca finanse miasta.
Mamy obecnie kolejną ogromną szansę zrealizowania wielu oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji przy wykorzystaniu funduszy unijnych z perspektywy na lata 2014-2020 oraz finansom z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – instytucji krajów członkowskich Unii Europejskiej powołanej do rozwoju miast i regionów.
Dlatego możemy przystąpić m.in. do remontu ulicy Piłsudskiego, budowy drogi łączącej strefę ekonomiczną z autostradą A1 czy uzbrojenia terenów osiedla mieszkaniowego Słoneczna Dolina, gdzie powstaje nowa dzielnica. Możliwe będzie również przeprowadzenie takich inwestycji jak udostępnienie Domu Muzyki i Tańca dla osób niepełnosprawnych oraz powiększenie widowni Teatru Nowego. Podejmiemy program rewitalizacji Osiedla Zandka oraz projekty proekologiczne pozwalające na ochronę powietrza. Dzięki realizacji tych oraz wielu innych oczekiwanych społecznie działań zapewnimy Zabrzu dalszy rozwój pozwalający poprawić jakość życia mieszkańców i atrakcyjność inwestycyjną miasta.

Pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie na realizację zadań mających na celu rewitalizację industrialnej przestrzeni naszego miasta. 58 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przeznaczone będzie na kontynuowanie prac w zakresie rewitalizacji i udostępniania industrialnego dziedzictwa naszego regionu. Czerpiąc z dziedzictwa poprzemysłowego konsekwentnie nadajemy nowe funkcje przestrzeniom postindustrialnym. Pielęgnujemy historię regionu, a zarazem pokazujemy naszym gościom jego wyjątkowość. Rewitalizujemy kolejne obiekty na powierzchni oraz udostępniamy turystom podziemia, aby mogli brać udział w niezwykłej lekcji historii. Odwiedzając kopalnię Guido czy kompleks Sztolnia Królowa Luiza można zrozumieć Śląsk i górników, nasze tradycje i zwyczaje.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook