Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

W Centrum Rozwoju Rodziny odbyła się dziś interesująca konferencja pn. „Dom rodzinny – bezpieczna przystań – Zabrze dla rodziny”.

W trakcie wydarzenia wystąpiły osoby oraz instytucje zajmujące się na co dzień realizacją zadań dedykowanych rodzinie, w tym m.in. przedstawiciele MOPR Zabrze i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu a także naczelnicy Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Bardzo ciekawą prezentację pt. „My home is my castle – czy warto tak myśleć?” przedstawiła Pani prof. dr hab. Zofia Dołęga z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

W Zabrzu cenimy sobie działania naukowe realizowane przez uczelnie wyższe. W ramach międzynarodowej współpracy akademickiej nasze miasto odwiedziła delegacja z Uniwersytetu w Kijowie, która będzie jutro uczestniczyć w organizowanej przez Politechnikę Śląską konferencji pn. “Cognitive technologies”.

Cieszę się, że mogłam dziś gościć w zabrzańskim ratuszu Pana prof. Volodymyra Tkachenko, Prorektora Uniwersytetu w Kijowie oraz Panią prof. Aleksandrę Kuzior, Prodziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Jutrzejsza konferencja organizowana jest w ramach projektu “Cognitive technologies – studia II stopnia w j. angielskim”. Jest to nowy kierunek studiów, który realizowany będzie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej od roku akademickiego 2021/2022.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook