Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

15 stycznia w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego odbyło się spotkanie z prezydentami i burmistrzami miast, które mogą w przyszłości tworzyć związek metropolitalny. Celem naszego spotkania było omówienie dotychczasowych prac nad tworzeniem związku metropolitalnego, kalendarza dalszych działań oraz zapoznania się z opiniami na ten temat. Jestem przekonana, iż tylko merytoryczna dyskusja w szerokim gronie pozwoli na powołanie silnego podmiotu, który skutecznie wykorzysta nowe możliwości dla wzmocnienia potencjału aglomeracji.

 

Więcej informacji na stronie gzm.org.pl

 

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook