Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Zabrze na mapie Śląska i Polski postrzegane jest jako prężny ośrodek kultury. Szczycimy się wyjątkowymi artystami, a także dynamicznie działającymi instytucjami jak Dom Muzyki i Tańca, Filharmonia Zabrzańska czy Teatr Nowy. Bogate tradycje muzyczne powodują, że sztuka na najwyższym poziomie znajduje tu licznych odbiorców.  Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona”, Festiwal Organowy czy Jazz Festiwal to przykłady przedsięwzięć skupiających uwagę melomanów nie tylko z miasta, ale także regionu i kraju. Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego potwierdza, że jesteśmy miastem doniosłych wydarzeń kulturalnych. Szósta edycja cieszącego się stale rosnącym zainteresowaniem przedsięwzięcia po raz kolejny zabierze nas w industrialne przestrzenie Kopalni Guido oraz kompleksu Sztolnia Królowa Luiza. Każdej edycji towarzyszył wyjątkowy projekt artystyczny. Nie inaczej będzie w tym roku. Szczegółowy program można znaleźć na stronie interenetowej Sztolni Królowa Luiza

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook