Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

W dniu inauguracji nowego roku szkolnego 2018/2019 składam najserdeczniejsze życzenia Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom oraz wszystkim Pracownikom szkoły. Edukacja stanowi dla samorządu jeden z priorytetów. Kształcenie dzieci i młodzieży na dobrym poziomie oraz o budowanie właściwych relacji międzyludzkich, to dla nas najcenniejsza inwestycja. Przeżywając rocznicę 100-lecia odzyskania Niepodległości w sposób szczególny pamiętamy, że szkoły umożliwiają nie tylko wszechstronne rozwijanie zdolności, lecz kształtując charaktery uczą poszanowania godności drugiego człowieka i szacunku wobec wartości uniwersalnych. Szkoły uczą ponadto odpowiedzialności za nasze najbliższe otoczenie, a w tym za działania na rzecz środowiska naturalnego, a także integrują i aktywizują społeczność lokalną. Wszystkim Uczniom życzę owocnej nauki, Nauczycielom realizacji zawodowej pasji i poczucia satysfakcji z przekazywania wiedzy. Rodzicom zaś radości z rozwoju dzieci, które zdobywają cenne doświadczenia i rozwijają swoje zainteresowania. U progu nowego roku szkolnego z wdzięcznością pragnę też podkreślić, że wysoka jakość edukacji przyczynia się do tworzenia nowoczesnego miasta nauki, kultury, innowacyjnej gospodarki, medycyny, sportu i turystyki postindustrialnej. Dzięki naszej wspólnej pracy dziś Zabrze jest miastem, z którego chcemy i możemy być dumni.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook