Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących lokalizacji Centrum Przesiadkowego w Zabrzu. Odbędą się one 22 listopada o godz. 16.00 w sali nr 100 budynku Urzędu Miejskiego mieszczącego się przy ul. Wolności 286. Budowa centrum będzie jedną z największych zasięgiem inwestycji drogowych w historii miasta. Miejsce jego budowy będzie zależało od mieszkańców, dlatego zachęcam do wypełniania ankiet. W pierwszej kolejności zostanie opracowany Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej Miasta Zabrze. Będzie to dokument strategiczny, na podstawie którego podjęta będzie decyzja inwestycyjna w zakresie rozwoju i rozbudowy systemu transportowego w mieście. Poprzedzą ją szczegółowe badania i analizy dotyczące transportu publicznego i samochodowego, polityki parkingowej, ruchu pieszego, transportu rowerowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Badania ankietowe są prowadzone zarówno w instytucjach publicznych, zakładach pracy, jak i w szkołach ponadgimnazjalnych. Dotyczą preferencji wyboru środka transportu, oceny zaspakajania potrzeb przewozowych w zakresie częstotliwości, czasu i kosztów przejazdu, standardu podróżowania oraz systemu informacji pasażerskiej istniejącej komunikacji. W ankietach zawarte są pytania także o kryteria wyboru środka transportu: koszt, czas przejazdu, niezawodność, dostępność przestrzenna, bezpieczeństwo. Badanie terenowe, prowadzone przez ankieterów, rozpoczęły się 1 października i potrwają do 30 listopada.
Ankiety można wypełnić także on-line klikając w poniższe linki:
https://wypelnij.online/628566 - dla mieszkańców Zabrza
https://wypelnij.online/427653 - dla osób mieszkających poza Zabrzem, ale podróżujących po Zabrzu.

 

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook