Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Rozpoczęcie nowej kadencji, to czas wspólnej pracy z radnymi Rady Miasta, dla dobra mieszkańców, której celem jest kontynuacja zrównoważonego rozwoju Zabrza. Dziś słowa wdzięczności kieruję przede wszystkim pod adresem mieszkańców, którzy głosując, kolejny raz obdarzyli mnie zaufaniem i opowiedzieli się za programem rozwoju Zabrza. Dziękuję także tym, którzy w minionych tygodniach włączyli się w debatę publiczną o kierunkach rozwoju miasta. W sposób szczególny chcę podziękować mojej rodzinie i przyjaciołom za wspieranie mnie w trudnych chwilach kampanii. Pragnę również podziękować innym uczestnikom kampanii wyborczej za udział w dyskusji o przyszłości Zabrza. Szanując poglądy kontrkandydatów oraz osób, które z ramienia różnych partii, organizacji i stowarzyszeń skorzystały z prawa wyborczego w tegorocznych wyborach samorządowych dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wkład w debatę o mieście. Priorytetem samorządu pozostaje ciągła poprawa jakości życia. Miasto to bowiem przestrzeń dla mieszkańców, którzy tworzą wspólnotę. A samorząd ma zabezpieczyć potrzeby tej wspólnoty. I dlatego - ponad podziałami - zapraszam do wspólnej pracy dla dobra Zabrza. 

 

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook