Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Zabrze uczestniczy w szczycie klimatycznym COP24, który odbywa się w Katowicach. Bierzemy udział w wielu sesjach i panelach prezentując naszego dokonania w zakresie ekologii czy turystyki industrialnej. W ramach szczytu miejskiego "Miasta dla klimatu" podpisaliśmy Deklarację Katowicką, która jest równoznaczna z deklaracją woli wpisania miasta do platformy NAZCA - światowej bazy danych o praktycznych działaniach pro-klimatycznych. W Zabrzu podejmujemy wiele przedsięwzięć, których celem jest poprawa jakości powietrza i dbałość o środowisko naturalne. Przykładem jest program termomodernizacji przedszkoli, szkół i obiektów użyteczności publicznej. Od 2009 r. realizujemy Program Ograniczania Niskiej Emisji. Oprócz PONE miasto dofinansowuje właścicielom i najemcom lokalów mieszkalnych zmianę systemu ogrzewania tzw. małe PONE. Pozyskujemy tez dla zabrzan środki zewnętrzne. Przykładem inicjatyw proekologicznych są też działania związane z projektem pn. „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki”. W celu podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców realizujemy projekty oświatowe oraz konferencje naukowe z udziałem ekspertów.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook