Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

8 stycznia w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu wzięłam udział w corocznej odprawie podsumowującej wyniki funkcjonariuszy w 2018 roku. Podczas narady omówione zostały wyniki pracy osiągnięte w minionym roku oraz cele i założenia na rok bieżący. Troska o bezpieczeństwo zabrzan to jeden z priorytetów dla zabrzańskiego samorządu. Stąd w tym zakresie miasto konsekwentnie wspiera funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Wsparcie dotyczy zarówno dofinansowania remontu budynku komendy i komisariatów, współfinansowania zakupu radiowozów, organizowania dodatkowych patroli czy dofinansowania zakupu alkomatów i narkotestów. W 2018 roku z budżetu Zabrza przeznaczono 143 000 zł na zakup nowych radiowozów, 200 000 zł na służby dodatkowe funkcjonariuszy, 32 000 zł na zakup narkotestów i alkomatów oraz 20 000 zł na organizację służb dodatkowych prowadzonych przez adeptów Szkoły Policyjnej w Katowicach. W 2019 roku miasto także wspierać będzie policję przekazując m.in. 200 000 zł na organizację dodatkowych patroli poprawiających bezpieczeństwo w mieście oraz 10 000 zł na organizację służb dodatkowych prowadzonych przez adeptów Szkoły Policyjnej w Katowicach.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook