Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Miasto Zabrze przystąpiło do Partnerstwa dla rozwoju Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego. Wspólnie z Śląskie. Pozytywna energia, Fundacja Pomost oraz Fundacją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego chcemy zwiększyć zakres pomocy udzielanej podopiecznym SOR i ich rodzinom. Dokument o współpracy podpisany został dziś w Ratuszu w Zabrzu w ramach realizacji projektu pn. „Employment Bridge to the future” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Społeczny Ośrodek Readaptacyjny działa przy Fundacji Pomost. Jego głównym celem jest wzmocnienie procesu readaptacji społeczno-zawodowej podopiecznych SOR oraz doskonalenie wiedzy i doświadczenia pracowników w zakresie profesjonalnych działań i udzielanej pomocy byłym więźniom i ich rodzinom. Strony porozumienia zadeklarowały m.in. wymianę wiedzy i doświadczenia oraz integrację na rzecz zwiększenia efektywności procesu readaptacji społecznej i zawodowej podopiecznych SOR.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook