Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Poznaliśmy laureatów 6. edycji konkursu „Zabrzański Biznesplan”. Udział wzięło 18 przedsiębiorców , którzy zaprezentowali pomysł na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Wspólnie z partnerami konkursu – przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji naukowych, spółek miejskich oraz banków – przygotowaliśmy nagrody pieniężne i rzeczowe. Pula nagród w tej edycji wyniosła 200 tys. zł. Dziękuję partnerom za wsparcie. Gratuluję uczestnikom zaangażowania i detereminacji w rozwoju działalności gospodarczej. Szczególne słowa uznania dla laureatów. I miejsce zajął Bogdan Bartkowiak za biznesplan pt. „Jungle Bar – obiekt z małą gastronomią”. II miejsce zostało przyznane Krzysztofowi Dudkowi za biznesplan pt. „Ośrodek Szkoleniowy Eskadra” oraz Marcelowi Garlińskiemu za biznesplan pt. „Śląsk360.pl”. III miejsce zajęła Paulina Krzeszewska za biznesplan pt. „Specjalistyczna Praktyka Terapeutyczna LOGOSowa”. Kapituła złożona z przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządu gospodarczego i Urzędu Miejskiego przyznała także wyróżnienie, które otrzymała Agnieszka Pruszkiewicz za biznesplan pt. „Fotograficzny biznesplan”.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook