Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Jednym z warunków zrównoważonego rozwoju Zabrza jest właściwe gospodarowanie środkami budżetowymi oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Miasto Zabrze od wielu lat efektywnie sięga po dotacje z Unii Europejskiej na realizację projektów, zadań i przedsięwzięć służących mieszkańcom. Warto zaznaczyć, że środki unijne odgrywają niezwykle ważną rolę w rozwoju Zabrza. Dzięki pozyskanym dotacjom możliwa była realizacja wielu ważnych przedsięwzięć drogowych, przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, budowa obiektów sportowych, realizacja wielu projektów rewitalizacyjnych, w tym m.in. przebudowa terenów wokół Bytomki czy też udostępnienie kolejnych obiektów poprzemysłowych dla ruchu turystycznego. 

 

Liczby prezentują się następująco:
2,1 mld zł – wartość inwestycji zrealizowanych w Zabrzu przy wsparciu z budżetu Unii Europejskiej.
1,1 mld zł – bezzwrotne środki pozyskane z Unii Europejskiej.

1 maja świętować będziemy 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji w Parku 12C Sztolni Królowa Luiza (ul. Sienkiewicza 43) przygotowujemy piknik pn. "Radosna Europa". W programie od 15.00 do 18.00 wiele atrakcji m.in. konkursy, gry i zabawy dla dzieci oraz koncert Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego.

 

 

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook