Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

W naszym mieście powstaje kolejne osiedle mieszkaniowe. Inwestycję, wspieraną przez zabrzański samorząd, realizuje firma TDJ Estate. 7 maja odbyło się spotkanie dotyczące zagospodarowania terenów w Mikulczycach z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.Przedstawiliśmy istotne z punktu widzenia miasta uwagi dotyczące przedsięwzięcia, które zostały pozytywnie przyjęte przez inwestora. W trakcie spotkania trzy najlepsze pracownie projektowe, które zostały wyłonione w konkursie zorganizowanym przez TDJ Estate, przedstawiły swoje koncepcje na zagospodarowanie terenów przy potoku Mikulczyckim, w okolicach ulicy Zwrotniczej oraz ulicy Łąkowej. Inwestor aktualnie jest w trakcie budowy pierwszych obiektów mieszkalnych w tym rejonie. W najbliższym czasie TDJ Estate zamierza przystąpić do kolejnych etapów inwestycji.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook