Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Prace, zmierzające do postawienia w naszym mieście pomnika upamiętniającego wybitnego kardiochirurga, jakim był prof. Zbigniew Religa, dobiegają końca.

Ten wybitny kardiochirurg jest ojcem medycznej marki Miasto Zabrze. Przygotowanie projektu zleciliśmy pochodzącemu z Zabrza, światowej sławy rzeźbiarzowi i medalierowi, prof. Krzysztofowi Nitschowi. W 2016 roku przedstawiliśmy 16 odlanych z brązu modeli, które każdy mieszkaniec mógł zobaczy w Internecie lub osobiście w ratuszu. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, wybrana została koncepcja do zrealizowania. Pomnik będzie umiejscowiony u zbiegu ul. Powstańców Śląskich i ul. prof. Religii, gdzie w ubiegłym roku trwały próby z wykorzystaniem konstrukcji odpowiednich rozmiarów. Przygotowywany jest model pomnika z brązu w skali 1:10. Pierwszym efektom przyglądali się członkowie Komisji Kultury i Dziedzictwa Rady Miasta.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook