Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Dziś w Zabrzu, tak jak w całej Polsce, uroczyście obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. To wielkie szczęście, że żyjemy w czasach, w których możemy budować dobrobyt dla nas i kolejnych pokoleń. Naszą powinnością jest jednak, aby pamiętać oraz oddać cześć tym, dzięki którym Polska stała się wolna i niepodległa. Dziękuję wszystkim uczestnikom obchodów. Szczególnie serdecznie dziękuję kombatantom, pocztom sztandarowym oraz formacjom mundurowym za uhonorowanie swoją obecnością tego ważnego dnia.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook