Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Trwa remont wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego - jednego z najbardziej charakterystycznych symboli Miasta Zabrze. W wyremontowanym obiekcie powstanie m.in. kawiarnia, taras widokowy i nowoczesna, interaktywna wystawa dotycząca węgla. Miejsce to będzie służyło mieszkańcom oraz turystom i stanie się kolejną zabrzańską atrakcją na szlaku zabytków techniki. Koszt inwestycji wynosi 34 mln, z czego aż 24 mln stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Wieżę wzniesiono w 1909 roku, według projektu niemieckich architektów Augusta Kinda i Friedricha Loose. Monumentalny obiekt o wysokości 46 m nie ma odpowiednika na terenie Polski. Jego bryła, której zasadniczą konstrukcję stanowi osiem filarów na ośmioboku foremnym, dorównuje klasą najwybitniejszym osiągnięciom światowej sławy architektury przemysłowej.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook