Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Politechnika Śląska otrzymała status laureata konkursu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Serdecznie gratuluję Rektorowi, profesorowi Arkadiuszowi Mężykowi. Jesteśmy dumni, że funkcjonująca w Zabrzu Uczelnia otrzymała tak prestiżowe wyróżnienie. To wielka szansa rozwoju wynikająca ze zwiększenia finansowania, które może być przeznaczone na programy projakościowe - 10 procent subwencji w 2019 roku, czyli blisko 35 milionów rocznie w latach 2020 – 2026.

Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook