Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Utrata dachu nad głową to wielka tragedia. Doskonale rozumiem jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa, dlatego Miasto Zabrze kontynuuje działania mające na celu pomoc pokrzywdzonym w sobotnim pożarze. Spotykamy się z właścicielem budynku przy ul. Głowackiego 10 - Spółką Restrukturyzacji Kopalń i pracujemy nad zapewnieniem pogorzelcom mieszkań zastępczych, zamiast dotychczasowego hotelu. Wiemy, że spośród 17 zamieszkałych w obiekcie lokali, najemcy 2 z nich posiadają tytuł prawny do mieszkania socjalnego - dla nich miasto już przygotowuje mieszkania. Pozostali mogą liczyć na naszą pomoc przy działaniach podejmowanych przez SRK. Nie wiemy jeszcze czy budynek nadaje się do remontu - prawdopodobnie tak, ale to potwierdzą dokładne ekspertyzy. Dziękuję strażakom za wykazane przez nich zaangażowanie.

Poszkodowanym w pożarze zaproponowaliśmy w sobotę zakwaterowanie w hostelu. Skorzystało z niego 12 osób, które aktualnie przebywają w hotelu przy Hali Pogoń i mają zapewnione trzy posiłki dziennie. Pozostali pogorzelcy postanowili zatrzymać się u swoich rodzin. MOPR Zabrze zapewnia opiekę psychologiczną potrzebującym. Każdy, kto chciałby pomóc, może skontaktować się z koordynatorem z ramienia MOPR (tel. 32 2777817).

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook