Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Za nami głosowanie nad historycznym dla Miasta Zabrze budżetem, który po raz pierwszy przekroczył 1.000.000.000 złotych. Dokument został przyjęty z tylko jednym głosem sprzeciwu. Dziękuję serdecznie radnym za udzielone zaufanie. Wierzę, że wspólnie zrealizujemy ten ważny dla mieszkańców Zabrza budżet.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook