Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Dziś podpisaliśmy umowę na realizację drugiego etapu modernizacji ulicy Piłsudskiego! Już wkrótce ruszą prace nad budową ronda na skrzyżowaniu ulic Roosevelta i Piłsudskiego. Koszt inwestycji wynosi ok. 8 mln zł, jednak znaczną część tego wydatku stanowi pozyskane przez Miasto Zabrze dofinansowanie. Ponadto, podpisaliśmy także umowę na doświetlenie 6 przejść dla pieszych w ciągu ul. 3 Maja.

Warto podkreślić, że na inwestycje drogowe w 2019 roku wydaliśmy ok. 32 mln zł, zaś projekty zaplanowane na 2020 rok kosztować będą 37 mln zł.

 

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook