Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

W Zabrzu pożegnaliśmy stary i powitaliśmy nowy 2020 rok! W Sylwestra pod Domem Muzyki i Tańca w Zabrzu wspólnie odliczaliśmy sekundy do północy. Nowy Rok przywitaliśmy z hejnalistami oraz w kościele św. Kamila - patrona miasta. Wczoraj odbyła się także "Wielka Gala Straussowska", w trakcie której wraz z Filharmonią Zabrzańską wznieśliśmy uroczysty toast za pomyślność Zabrza i jego mieszkańców. Niech rozpoczęty 2020 rok da nam wiele powodów do radości i satysfakcji!

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook