Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Gratuluję Pani Dyrektor Alinie Nowak powołania na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pani Alina Nowak przez ostatnie lata pracowała jako Dyrektor w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, a w ostatnim czasie pełni funkcję Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego. Życzę Pani Alinie wiele sukcesów na nowym stanowisku oraz satysfakcji z pełnionej funkcji.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook