Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Pozyskaliśmy dla Miasta Zabrze dotacje unijne na termomodernizację kolejnych 11 budynków – szkół, przedszkoli oraz dwóch obiektów mieszkalnych. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 13 mln. zł., z czego 11,5 mln. zł stanowić będą zdobyte środki zewnętrzne.

Termomodernizacja to nie tylko upiększenie budynku i otoczenia, ale także zmniejszenie kosztów energetycznych i dbałość o środowisko. Obiekty, które zmienią swoje oblicze, to:
- Szkoła Podstawowa nr 28 (ul. Kosmowskiej 43)
- ZSP nr 8 - Przedszkole i Szkoła (ul. Badestinusa 30)
- Przedszkole nr 22 (ul. Gwarecka 13)
- Przedszkole nr 39 (ul. Pobożnego 5)
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (ul. 3 Maja 9)
- Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych (ul. Franciszkańska 4)
- Szkoła Podstawowa nr 22 (ul. Zamkowa 2)
- Przedszkole nr 7 (ul. Wolności 215)
- 2 Budynki mieszkalne wielorodzinne (ul. Tomeczka 8)

Na zdjęciu jeden spośród 11 budynków, które przejdą termomodernizację - Przedszkole nr 7.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook