Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Rozstrzygnęliśmy przetarg na rekordową sprzedaż działki znajdującej się na zabrzańskich terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Nieruchomość o powierzchni 21,02 ha położona przy ul. Donnersmacka jest największą działką w naszej strefie. Najwyższą ofertę w wysokości 22 145 000 zł złożyła firma Weber Stephen Polska. To już 26 inwestor na terenie KSSE w Zabrzu. Podpisanie umowy stanowić będzie największą transakcję w historii naszej strefy. Firma informuje, że budowę swojego zakładu rozpocznie jeszcze w tym roku.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook