Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Otrzymaliśmy pozdrowienia od uczestników wernisażu zorganizowanego w ramach projektu „Seclin widziane oczami artystów z Zabrza – Zabrze widziane oczami artystów z Seclin”. Wernisaż odbył się 5 lutego w Seclin. Zaprezentowano dzieła autorstwa m.in. uzdolnionej zabrzańskiej młodzieży ze szkoły muzycznej i plastycznej. Przypomnę, że artyści z Seclin podczas pobytu w Zabrzu brali udział w wydarzeniach kulturalnych, zwiedzili zabytki turystyki postindustrialnej, odwiedzili muzea, filharmonię, teatr… Tam szukali inspiracji, aby po powrocie stworzyć swoje dzieła. Powstały obrazy, rzeźby, zdjęcia i utwory muzyczne.

Rewizyta artystów z Zabrza w Seclin miała z kolei na celu zainspirowanie zabrzan. Teraz zaprezentowano efekty. Gratuluję!

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook