Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Nowe miejsca pracy oraz większe wpływy z podatków do budżetu Miasta Zabrze.
Sprzedaliśmy dziś największy teren inwestycyjny znajdujący się na zabrzańskich terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Nieruchomość o powierzchni 21 ha położona przy ul. Donnersmacka została zakupiona za kwotę 22 mln zł przez firmę Weber Stephen Products.

To już 26 inwestor w naszej strefie. Firma zamierza wydać 53 mln USD na utworzenie zakładu i zatrudnić ok. 250 pracowników. Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook