Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Za nami kolejne spotkania - tym razem w Rokitnicy i Pawłowie - które odbyły się w ramach cyklu szesnastu wydarzeń pn. „CZYSTE POWIETRZE - MASZ WPŁYW”.

Na dotychczasowych spotkaniach najwięcej pytań dotyczyło dostępnych programów dofinansowań do nowych źródeł ogrzewania. Pytacie Państwo również funkcjonariuszy Straży Miejskiej o ilości przeprowadzanych kontroli palenisk domowych oraz możliwości anonimowego zgłoszenia podejrzenia spalania nieprawidłowego paliwa w piecach domowych. Projekt organizowany jest przez Miasto Zabrze przy współpracy z Radami dzielnic.

Zapraszam serdecznie na kolejne spotkania, które odbędą się:
20 lutego - Centrum Południe, ul. Brodzińskiego 4, godz. 18.00,
27 lutego - Helenka, SP nr 33, ul. Zamenhofa 56, godz. 18.00,
28 lutego, Grzybowice, DOK, ul. Badestinusa 60, godz. 18.00.

Warto przypomnieć, że w ramach Program Ograniczania Niskiej Emisji (dofinansowanie dla właścicieli budynków jednorodzinnych do 80 proc. kosztów wymiany źródeł ciepła, montażu kolektorów słonecznych i/lub instalacji fotowoltaicznych, docieplenia ścian, wymiany okien, docieplenia dachów itp.) zrealizowaliśmy w ostatnich latach ponad 4000 inwestycji na łączną kwotę 59 mln zł.
W ramach "małego PONE" (program realizowany w lokalach mieszkalnych) dokonaliśmy 10 328 mikro-inwestycji za 13 mln.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook