Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

W sobotę w auli Wydziału Nauk Medycznych WST w Zabrzu zainaugurowano II edycję Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego. To wspólne przedsięwzięcie Miasta Zabrze oraz Wyższej Szkoły Technicznej.

Zajęcia odbywać się będą w soboty w budynku Wyższej Szkoły Technicznej mieszczącym się w Parku Hutniczym 3-5. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy wraz z WST dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnikami są dzieci i młodzież, mieszkańcy Zabrza, w wieku 7-17 lat. Dla dzieci w wieku 7-10 lat i 11-14 lat przygotowano zajęcia artystyczne, komputerowe, robotykę, język angielski (każdy moduł trwa 30 godzin). Z kolei dla młodzieży 15-17 lat przygotowano zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematykę (każdy moduł trwa 40 godzin). Zajęcia skupiają się na rozwijaniu 3 rodzajów kompetencji:
- językowych,
- informatyczno-technicznych,
- osobistych.

Ponadto studenci wyjadą na obóz językowo-sportowy w okresie wakacyjnym.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook