Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

11 400 - tyle osób może czuć się bezpieczniej dzięki przeprowadzonemu projektowi "Adaptacja do zmian klimatu – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Zabrze". Przez lata zabrzanie mieszkający w rejonie ulic: Michała Archanioła, Świętego Józefa oraz Władysława Reymonta w przypadku wystąpienia ulewnych deszczy musieli mierzyć się z zalanymi garażami oraz piwnicami.

Dlatego przebudowaliśmy kanalizację deszczową i problem został rozwiązany. Woda opadowa zbiera się w wybudowanym przez nas zbiorniku retencyjnym, z którego dzięki drodze dojazdowej może być pobierana i wykorzystywana do podlewania zieleni miejskiej. Ten ważny projekt kosztował blisko 10 mln zł, jednak aż 8 mln stanowiło pozyskane przez miasto dofinansowanie ze środków unijnych.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook