Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Zakończyła się sesja Rady Miasta Zabrze, w czasie której przedstawiłam działania podjęte w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W obliczu narastającego zagrożenia epidemicznego apeluję o współpracę ponad podziałami i solidarność w działaniu. W najbliższych godzinach podejmiemy kolejne kroki w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom, jakie mogą dotknąć zarówno przedsiębiorców, jak i mieszkańców.

Proszę Państwa o kontynuowanie wzajemnego wsparcia i pomocy sąsiedzkiej. Tylko razem jesteśmy w stanie skutecznie uporać się ze stojącym przed nami wyzwaniem.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook