Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Cieszę się, że sprowadziliśmy dziś do domu zabrzańską młodzież, która odbywała praktyki zawodowe w Hiszpanii. Grupa 20 uczniów i 2 nauczycieli jest już w Zabrzu i poddała się kwarantannie. Kilkudniowe wysiłki i starania wielu osób zakończyły się sukcesem. Wszystkim serdecznie dziękuję za zaangażowanie.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook