Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

W celu udzielenia pomocy przedsiębiorcom, którzy dotknięci zostali negatywnymi konsekwencjami zagrożenia epidemicznego, podjęłam decyzję o odstąpieniu od pobierania czynszu za gminne lokale użytkowe.

Działalność lokalnych przedsiębiorców stanowi ważny element życia gospodarczego miasta. Dlatego w tym trudnym czasie samorząd również powinien włączyć się w działania osłonowe mające na celu utrzymanie miejsc pracy.

Zgodnie z dzisiejszym zarządzeniem wprowadzona została możliwość odstąpienia od płacenia czynszu za wynajęty od gminy lokal o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym. Z ulgi można skorzystać po udokumentowaniu wstrzymania lub znaczącego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu. Wsparcie obowiązuje od dnia 14 marca br.

Warto przypomnieć, że na podstawie art. 67b Ordynacji Podatkowej, istnieje możliwość odroczenia lub umorzenia zaległości podatkowych.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook