Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną prowadzone są w Mieście Zabrze różnorodne działania zapobiegawcze i społeczne. MOPR Zabrze oprócz zaopatrywania w środki żywnościowe osób objętych kwarantanną przygotował również program dostarczania żywności potrzebującym seniorom.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Dzielnicowymi Punktami Pomocy Społecznej MOPR. Pracownicy bezpłatnie pomogą w zakupieniu i dostarczeniu niezbędnych artykułów osobom w podeszłym wieku. Seniorzy pokrywają jednak koszt sprawunków.

Apeluję jednocześnie o większą życzliwość i wrażliwość na potrzeby ludzi z grupy podwyższonego ryzyka zachorowaniem. W tym przypadku nieoceniona będzie również pomoc sąsiedzka.

Numery telefonów oraz adresy email DPPS MOPR (kontakt w godzinach 8.00-14.00):
https://mopr.zabrze.pl/koronawirus-wazne-informacje/

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook