Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Dziękuję serdecznie strażakom OSP Makoszowy za rozstawienie przed Śląskim Centrum Chorób Serca namiotu, który służy jako miejsce sprawdzania stanu zdrowia osób zamierzających wejść do budynku szpitala.

Dziękuję też wszystkim, którzy w tych niełatwych dniach podejmowali działania na rzecz drugiego człowieka. Zagrożenie epidemiczne spowodowało, że potrzebujemy międzyludzkiej solidarności i życzliwości.
Dziękuję, że mimo utrudnień i ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 pamiętamy o osobach potrzebujących pomocy i wsparcia.

W sposób szczególny dziękuję więc m.in. zabrzańskim lekarzom i personelowi medycznemu, urzędnikom, pracownikom MOPR Zabrze, policjantom, strażnikom miejskim i strażakom, nauczycielom, osobom zatrudnionym w handlu, usługach i transporcie publicznym

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook