Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Wspólnie przeżywamy trudne chwile. Na ten czas życzę dużo wytrwałości, solidarności i ludzkiej życzliwości. Z jej przejawami spotykamy się coraz powszechniej.

Przykładem może być inicjatywa Salonów Kanclerz, które zadeklarowały bezpłatne udostępnienie samochodów dla instytucji zajmujących się wspieraniem lokalnej społeczności Miasta Zabrze podczas walki z epidemią. Pojazdy będą wykorzystane w pracach MOPR Zabrze.

Dziękuję wszystkim, którzy troszczą się obecnie o innych. Pozostając w domu pamiętajmy o sobie wzajemnie.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook