Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Swoje oblicze zmienia wzniesiony w 1870 roku budynek po starej gazowni. W obiekcie znajdującym się przy ul. Stalmacha 7 trwają prace wykończeniowe, a dookoła prowadzone jest zagospodarowywanie terenu – budowa chodników, dojazdów i miejsc parkingowych.

W odnowionym budynku powstanie Centrum Usług Społecznych, w którym prowadzone będą inicjatywy dedykowane szerokiej grupie mieszkańców, w tym m.in.: Klub Seniora, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, działania w ramach pieczy zastępczej, świetlica dzienna i inne lokalne działania.

To jedno z wielu przedsięwzięć podejmowanych w ramach rewitalizacji zabytkowego osiedla na Zandce. Ich łączny koszt to ponad 64 mln zł. Poza wykupieniem przez Miasto Zabrze z rąk prywatnych mieszkań pohutniczych i przyłączeniem ich przez ZPEC Zabrze do sieci ciepłowniczej, warto przypomnieć m.in. remont i termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej.

Na gruntowny remont o wartości 14 mln zł pozyskaliśmy ponad 7,5 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook