Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Z wielkim uznaniem obserwuję inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe i wychowawcze, które podejmuje Fundacja "Twój Everest". Organizacja otworzyła dziś swoją nową siedzibę w Mieście Zabrze. Jej założyciele wraz z wolontariuszami pokazują, że warto pokonywać zewnętrzne trudności oraz własne ograniczenia, aby osiągać zaplanowane cele i cieszyć się każdym dniem.

Serdecznie dziękuję za Państwa pracę na rzecz mieszkańców. Życzę kolejnych udanych projektów i dalszej satysfakcji z efektów podejmowanych działań.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook