Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Uczniowie bliskiej mojemu sercu szkoły Liceum Plastycznego w Zabrzu realizują w czasie pandemii interesujący projekt. Efekty ich pracy stanowią dowód na to, że warto mieć pasje i realizować je w Zabrzu.
Gratuluję serdecznie dyrektorowi szkoły Panu Wojciechowi Wernerowi oraz Pani Joannie Czumie-Sitek - nauczycielce, która w kreatywny sposób pomaga swoim uczniom rozwijać umiejętności. Zachęcam Państwa do lektury wywiadu.

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35055,26500535,uczniowie-z-zabrza-stworzyli-grafiki-inspirowane-piosenka-zespolu.html?fbclid=IwAR21B7JsejS1StkVvM4b3cSK1fKqUMyjHuIqYc3pP2UmT8B7eslBPxLNkZw

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook