Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Pozyskaliśmy dziś informację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu Zabrzu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dodatkowych środków na realizację poniższych projektów:
- termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 (ul. Paderewskiego 5),
- modernizacja i rozbudowa Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu,
- budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ul. Maksymiliana Hubera,
- budowa drogi przy ul. Wosia,
- budowa miejsc postojowych w rejonie ulicy Władysława Reymonta.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook