Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Oddaliśmy dziś do użytku siódmy blok przy ul. Żywieckiej. Jedenaście rodzin w tym wyjątkowym przedświątecznym czasie odebrało już klucze do swoich nowych mieszkań.

Od 2013 r. Miasto Zabrze we współpracy z Międzygminnym Towarzywstwem Budownictwa Społecznego konsekwentnie rozbudowuje osiedle przy ul. Żywieckiej. Wartość zainwestowanych środków przekroczyła już 20 mln zł, a łącznie 90 rodzin znalazło nowe mieszkania.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku zakończyliśmy także budowę osiedla przy ul. Trocera, gdzie za ok. 15 mln zł powstały 72 mieszkania.

W budowie nowych domów i mieszkań w Zabrzu wspieramy także podmioty prywatne. Rozbudowywane są takie projekty jak m.in.: „Słoneczna Dolina” i „Zielona Dolina” - w której docelowo utworzone zostanie blisko 1000 nowych mieszkań.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook