Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Cieszę się, że główna nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji przyznana została w tym roku przez Marszałka Województwa Śląskiego za konserwację maszyny parowej przy Szybie Carnall w Sztolni Królowa Luiza. 

Modernizacja Elektrociepłowni Zabrze spowodowała, że przestano wytwarzać parę. Dzięki wspólnym wysiłkom Miasta Zabrze, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Fortum Polska, udało się ponownie uruchomić unikatową w skali kontynentu maszynę parową. Wsparcie finansowe firmy Fortum pozwoliło wybudować nową wytwornicę pary, która dedykowana jest wyłącznie zabrzańskiemu zabytkowi.

Unikatowa, parowa maszyna wyciągowa jest najlepiej zachowanym i jedynym w Europie przykładem nadal czynnego i tradycyjnie zasilanego urządzenia tego typu. Wyprodukowana w 1915 roku w Eisenhuette Prinz Rudolfh w Duelmen w Westfalii została w tym samym roku zainstalowana w ówczesnej kopalni „Królowa Luiza”, po modernizacji szybu wydobywczego Carnall.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook