Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Dziś Rada Miasta przyjęła przygotowany przeze mnie budżet Miasta Zabrze na 2021 rok. Przekracza on 1.150.000.000 zł.

Cieszę się, że w budżecie zapewniliśmy środki na realizację zadań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i społecznych. Pomimo panującej pandemii nie będziemy dokonywać ograniczeń w zakresie realizacji tych działań.

W budżecie miasta oprócz środków na wydatki bieżące, przygotowaliśmy blisko 20% na wykonanie zadań inwestycyjnych. W 2021 r. planujemy realizację ponad 40 inwestycji za przeszło 214 mln zł. Przede wszystkim są to projekty drogowe i zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji, ale nie brakuje także ważnych dla mieszkańców działań związanych z rekreacją – taki jak np.: budowa nowej ścieżki rowerowej, placów zabaw czy tzw. „siłownie pod chmurką”.

Projekty inwestycyjne szczególnie ważne dla miasta to m.in.:
- przedłużenie al. Korfantego,
- budowa centrum przesiadkowego,
- budowa nowej szklarni z zapleczem edukacyjnym w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu.

Pamiętamy też o projektach społecznych, takich jak np. CUS. Usługi dla mieszkańców realizowane będą w zrewitalizowanym budynku "starej gazowni" przy ul. Stalmacha 7.

Dziękuję radnym za przyjęcie budżetu, który już od 1 stycznia daje możliwość realizacji tych ważnych zadań.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook