Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Rok 2020 był dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem. Zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 sprawiło, że nasze życie musiało ulec radykalnym zmianom. W związku z tym, wiele osób potrzebowało wsparcia i pomocy. Wszystkim, którzy zaangażowali się w działalność na rzecz drugiego człowieka chcę serdecznie podziękować.

Dziękuję pracownikom służby zdrowia – lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom i całemu personelowi medycznemu. To Wasza pełna oddania i ofiarności służba uratowała wiele ludzkich istnień.

Dziękuję przedsiębiorcom za to, że pomimo wprowadzonych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej uratowaliście miejsca pracy. Mam świadomość, że wsparcie udzielone przez miasto i administrację rządową bez Waszego zaangażowania nie byłoby wystarczające.

Dziękuję dyrektorom szkół, nauczycielom, wszystkim pracownikom oświaty oraz rodzicom i uczniom. Zadanie jakie zostało przed Wami postawione w okresie pandemii nie miało precedensu. Gratuluję Wam, że pomimo tak dużej innowacji, jaką było zdalne nauczanie, potrafiliście kontynuować swoją pracę i skutecznie przygotowywać uczniów do egzaminów.

Dziękuję pracownikom socjalnym za to, że z zaangażowaniem pomagali wszystkim potrzebującym – szczególnie osobom starszym, które nie mogły wyjść z domu.

Serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom. To Wy nie mając obowiązku pomagania, zdecydowali się - często ryzykując własnym zdrowiem - wesprzeć tych, którzy tej pomocy bardzo potrzebowali. Tysiące uszytych maseczek, ugotowanych posiłków i przyniesionych toreb z zakupami, to tylko niektóre z działań jakie podejmowaliście.

Dziękuję tym, którzy wskazywali na wartości nieprzemijające, dzieląc się z nami wiarą i nadzieją.

Dziękuję także urzędnikom, pracownikom jednostek samorządowych oraz wszystkim służbom mundurowym za nieprzerwaną, pełną oddania i efektywną pracę w czasie pandemii.

Mijający rok nie był łatwy. Będzie kojarzyć się z pandemią i maseczkami. Jednak w 2020 roku zdaliśmy egzamin z pomagania innym. Jestem pod ogromnym wrażeniem empatii, jaką w okresie próby wykazali się zabrzanie.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook