Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

W Zabrzu powstanie geopark. Na terenie o powierzchni 9 ha utworzone zostaną ścieżki: spacerowa, rowerowa i edukacyjna, a także oświetlenie, plaża trawiasta i pomosty nad oczyszczanymi zbiornikami wodnymi.

Na zrewitalizowanie zaniedbanego terenu po wyrobisku gliny w Grzybowicach pozyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokość 85%. Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 7 mln zł, z czego z budżetu miasta pokryjemy zaledwie 15%.

Teren z lotu ptaka można zobaczyć pod linkiem:
www.geopark.zabrze360.pl

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook