Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Początek nowego roku to czas planów oraz podsumowań zrealizowanych działań. Dziś zapraszam do spojrzenia na wybrane zadania z zakresu infrastruktury drogowej w Zabrzu.

1. Centrum przesiadkowe:
- pozyskanie 96 mln zł środków unijnych,
- ogłoszenie przetargu na realizację zadania.

2. Rondo na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Roosevelta wraz z chodnikiem, drogą rowerową i oświetleniem - wartość: ponad 8 mln zł. (Drugi etap działań po modernizacji nawierzchni ul. Piłsudskiego, przeprowadzonej w 2019 r.).

3. Nowa droga na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji oraz rondem na skrzyżowaniu ul. Pyskowickiej i Magazynowej - wartość: ponad 5 mln zł.

4. Modernizacja torowiska tramwajowego w centrum miasta (ul. Stalmacha, Powstańców Śląskich i Religii) - wartość: ponad 24 mln zł.

5. Modernizacja torowiska tramwajowego w dzielnicy Biskupice - wartość: ponad 11 mln zł.

6. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Chudowskiej - odtworzenie barier ochronnych i poboczy.

7. Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 3-go Maja, na wysokości ulic:
- Lutra,
- Padlewskiego,
- Floriana,
- Bohaterów Warszawskich,
- Sądowej,
- Franklina Roosevelta;

8. Remonty chodników na os. Kotarbińskiego:
- wzdłuż ul. Franciszkańskiej, placu głównego oraz dojście do boiska Orlik,
- wzdłuż ul. M. Skłodowskiej - Curie, od budynku nr 43-47 do budynku ul. Żnieńskiej 36,
- wzdłuż ul. Franciszkańskiej od przystanku autobusowego do kościoła,
- wzdłuż ul. T. Kotarbińskiego, od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do wejścia do szkoły Podstawowej nr 25,
- wzdłuż ul. Wł. Tatarkiewicza od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do budynku Tatarkiewicza 22,
- pomiędzy budynkami ul. Franciszkańskiej 8 i 14 do boiska Orlik,
- remont istniejącego chodnika w ciągu ul. Franciszkańskiej w rejonie sklepu „Rzecki”.

9. Budowa miejsc postojowych przy:
- ul. Gdańskiej,
- ul. T. Kotarbińskiego,
- ul. Banachiewicza;

10. Utworzenie pierwszego odcinka drogi rowerowej Biskupice-Zaborze wraz z oświetleniem.

11. Rozpoczęcie budowy Sportostrady zabrzańskiej na os. Janek.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook