Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Podsumowując rok 2020 spójrzmy na działania ekologiczne przeprowadzone w Zabrzu za kwotę ponad 100 mln zł:

- ROZBUDOWA SIECI ZPEC Zabrze W HELENCE I ROKITNICY. Projekt zapewni ok. 3 tysiącom mieszkań dostęp do ekologicznego ciepła systemowego. W 2020 r. rozpoczęliśmy wartą ponad 40 mln zł inwestycję.

- PODŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZPEC 9 BUDYNKÓW NA OS. ZANDKA – blisko 7 mln zł.

- PODŁĄCZENIE DO SIECI BUDYNKU DWORCA PKP PRZY PL. DWORCOWYM.

- TERMOMODERNIZACJA KOLEJNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI – ponad 8 mln zł:
• Szkoła Podstawowa nr 3,
• Szkoła Podstawowa nr 22,
• Przedszkole nr 14,
• Przedszkole nr 11 – rozpoczęcie prac,
• Przedszkole nr 23 – rozpoczęcie prac.
Na przestrzeni ostatnich lat to łącznie blisko 50 placówek oświatowych za ok. 80 mln zł. 

- TERMOMODERNIZACJA 11 KOMUNALNYCH WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – ponad 4,5 mln zł.

- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI NA HELENCE - blisko 2,5 mln zł.

- DOFINANSOWANIE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W RAMACH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW – blisko 4 mln zł.

- XI ETAP PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Jego efekty to:
• 40 instalacji kolektorów słonecznych,
• 45 budynków z dociepleniem ścian,
• 40 budynków z dociepleniem dachów,
• 45 budynków z wymianą okien,
• 80 instalacji fotowoltaicznych,
• 210 modernizacji źródeł ciepła.

- BLISKO 300 WYMIENIONYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W LOKALACH MIESZKALNYCH

- MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIKULCZYCACH – ok. 30 mln zł.

- UTWORZENIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD DESZCZOWYCH W PARKU LEŚNYM POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. Zadanie zrealizowane w ramach programu adaptacji do zmian klimatu. Obiekt gromadzi wodę, która wcześniej zalewała domy i ulice.

- OTWARCIE PUNKTU PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” – od 2020 r. Zabrzanie mogą złożyć wniosek w ramach programu w Urzędzie Miejskim i nie muszą już jeździć w tym celu do Katowic.

- NASADZENIA NOWEJ ROŚLINNOŚCI – Projekt „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Zabrze – etap I i II” trwający od 2017 roku, planowane zakończenie – 2021 rok. Efekty uzyskane do końca 2020 r.:
• 896 drzew,
• 45892 krzewów,
• 63195 bylin,
• 13 575 m2 trawników i łąk.

- BIEŻĄCY MONITORING HAŁDY W BISKUPICACH zlecony Głównemu Instytutowi Górnictwa.

- MONTAŻ EKOLOGICZNYCH LAMP SOLARNYCH na terenie trzech Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

- ROZWÓJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ – KOLEJNE 2 ZIELONE PRACOWNIE. Łącznie w ostatnich latach w Zabrzu powstało 16 zielonych pracowni.

- 30 OCZYSZCZACZY POWIETRZA DLA ZABRZAŃSKICH PRZEDSZKOLI.

W poprzemysłowym Zabrzu jeszcze kilka lat temu największą uwagę przywiązywaliśmy do kwestii zatrudnienia. Dziś, jednym z głównych zagadnień, które interesują mieszkańców to komfort i jakość życia. Dlatego ekologia to jeden z priorytetów dla naszego miasta.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook