Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Dla osób z niepełnosprawnością w Zabrzu zakupione zostaną dwa specjalistyczne samochody w ramach projektu "Door to door". Dzięki temu osoby z niepełnosprawnością będą mogły łatwiej przemieszczać się po mieście.

Na to warte blisko milion złotych zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie z PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook