Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Dokonując podsumowań roku 2020 spójrzmy na edukację. W Zabrzu do 90 placówek oświatowych uczęszcza 16 623 uczniów i blisko 5 tys. przedszkolaków. Zajęcia dla nich prowadzone są przez 2574 nauczycieli. Na realizację tego zadania przeznaczyliśmy ok. 1/3 całego budżetu miasta, czyli ok. 320 mln zł. Tylko 200 mln zł z tej kwoty stanowiła subwencja rządowa, a ok. 120 mln zł dołożyliśmy ze środków miejskich. Dzięki temu młodzi zabrzanie mają dostęp do bogatej oferty zajęć edukacyjnych. To najlepsza inwestycja, której efekty są widoczne.

Miniony rok postawił przed dyrektorami szkół, nauczycielami i pracownikami oświaty, ale także uczniami i ich rodzicami poważne wyzwania. Jednak pomimo wprowadzonych obostrzeń zdaliśmy niełatwy egzamin z nauczania zdalnego. Zajęcia w szkołach były kontynuowane, a egzaminy skutecznie przeprowadzone. Zabrzańscy uczniowie poradzili sobie z nimi świetnie – zdawalność matur w tym roku wyniosła ok. 80%. Nie zabrakło także wielu wybitnych osiągnięć. W Zabrzu możemy pochwalić się m.in. 10 laureatami i 12 finalistami konkursów wojewódzkich. Za sukcesami podopiecznych stoi ich ciężka praca, ale także wsparcie i pomoc nauczycieli. Dlatego wielu z nich zostało nagrodzonych. W 2020 r. zabrzańskim pracownikom oświaty przyznano: 21 medali Komisji Edukacji Narodowej, 11 Nagród Ministra Edukacji Narodowej i 3 Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty, a Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymało ok. 100 osób. Jednemu z nauczycieli nadano prestiżowy tytuł Honorowego Profesora Oświaty.

Warto wspomnieć także o pracy Młodzieżowych Domów Kultury i Ognisk Pracy Pozaszkolnej, w których dzieci i młodzież rozwijają swoje talenty oraz zainteresowania. Z roku na rok rośnie również poziom nauczania zawodowego, do czego znacząco przyczynia się Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Właściwy rozwój uczniów wspiera także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Z myślą o dalszym rozwoju zabrzańskiej edukacji realizowaliśmy w 2020 roku takie projekty, jak m.in.:

- „ZAWÓD JUTRA – WSPARCIE EDUKACJI ZAWODOWEJ W ZABRZU” – adresowany do 150 uczniów i 11 nauczycieli z pięciu szkół zawodowych. Wartość: 1,7 mln zł

- „WIELE POTRZEB – JEDEN CEL” – dodatkowe zajęcia dla 750 uczniów z 18 szkół podstawowych, prowadzone przez zabrzańskich nauczycieli. Dodatkowe szkolenia dla 123 pracowników oświaty. Wartość: 3,5 mln zł.

- „KREOWAĆ RZECZYWISTOŚĆ - DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE ZESPOŁU PRACOWNI TECHNIKI REKLAMY W TECHNIKUM NR 6” – wartość: 350 tys. zł.

- „ZDALNA SZKOŁA” – zakupienie 500 tabletów i 50 laptopów dla uczniów w ramach pomocy przy realizacji nauki zdalnej. Wartość: blisko 400 tys.

- „ZIELONE PRACOWNIE” w Szkole Podstawowej Nr 37 (ZSO 5) i III Liceum Ogólnokształcącym. Łącznie w ostatnich latach w Zabrzu powstało 16 zielonych pracowni za kwotę ok. 600 tys. zł.

Pozyskaliśmy także środki na kolejne dwa ważne projekty:

- „PRZEDSZKOLE NASZĄ SZANSĄ” - dla 96 dzieci i 14 nauczycieli z trzech zabrzańskich przedszkoli. Wartość: blisko pół miliona zł.

- „JĘZYKOWO - KOMPUTEROWO” – podniesienie kwalifikacji językowych i umiejętności cyfrowych przez 221 uczestników. Wartość: ponad 600 tys.

Miniony rok to także inwestycje poczynione z myślą o uczniach i pracownikach szkół. Wśród nich warto wymienić m.in.:

- WYBUDOWANIE I WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ przy Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego. Wartość: blisko 19 mln zł.

- WYBUDOWANIE SALI GIMNASTYCZNEJ W GRZYBOWICACH przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8. Wartość: 5,5 mln zł.

- TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – ponad 8 mln zł:
• Szkoła Podstawowa nr 3,
• Szkoła Podstawowa nr 22,
• Przedszkole nr 14,
• Przedszkole nr 11 – rozpoczęcie prac,
• Przedszkole nr 23 – rozpoczęcie prac.

Na przestrzeni ostatnich lat to łącznie blisko 50 placówek oświatowych zmodernizowanych za ok. 80 mln zł. Podjęliśmy działania w celu przygotowania termomodernizacji kolejnych obiektów, w tym: Przedszkoli nr 36 i 29 oraz budynku CKPiU.

- BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ I SKOCZNIĄ W DAL przy Szkole Podstawowej nr 14.

- DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE PRACOWNI TECHNIKI REKLAMY w Technikum nr 6.

Pomimo obostrzeń, w 2020 r. przeprowadzonych zostało kilka ogólnomiejskich wydarzeń związanych z oświatą – w tym m.in.:
- XIII POLONEZ MATURZYSTÓW – odtańczony w styczniu na placu Warszawskim przez ok. 800 zabrzańskich maturzystów.
- XXII ZABRZAŃSKIE TARGI EDUKACYJNE - „e-Szkolne Prezentacje 2020” dla wszystkich ósmoklasistów i ich rodziców. Filmy promujące szkoły średnie zostały przygotowane przez TVZ - Telewizję Zabrze.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook