Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Przeprowadziliśmy gruntowny remont kolejnego zabytkowego budynku na osiedlu Zandka.

W odnowionym obiekcie "starej gazowni" uruchomiliśmy Centrum Usług Społecznych, w którym realizowane będą inicjatywy społeczne dedykowane m.in. seniorom, dzieciom w pieczy zastępczej i osobom ze specjalnymi potrzebami.
Na wartą ponad 14 mln zł inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych w wysokości niemalże 11 mln zł, natomiast ok. 3,5 mln zł stanowił wkład własny Miasta Zabrze.

Rewitalizacja zabytkowego osiedla możliwa jest dzięki wykupieniu przez miasto z rąk prywatnych mieszkań pohutniczych. Do tej pory zrealizowaliśmy na Zandce m.in. remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej oraz termomodernizację i podłączenie przez ZPEC Zabrze do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook