Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Przygotowujemy uchwałę dotyczącą dofinansowania renowacji kolejnych obiektów zabytkowych w Zabrzu.

Od 2007 r. Zabrze przekazało ponad 13 mln zł w formie dotacji do remontów zabytkowych obiektów postindustrialnych, mieszkaniowych, usługowych i sakralnych.

Wnioski na dofinansowanie remontów zabytków w ramach kolejnej edycji programu można składać do 5 sierpnia br.

Warto przypomnieć, że poza dofinansowywaniem remontów zabytkowych budynków, podejmujemy ogrom wysiłku w zakresie renowacji zabytkowych obiektów miejskich, takich jak m.in. wieża ciśnień, siedziba Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Teatr Nowy w Zabrzu, Filharmonia Zabrzańska, CUS w budynku "starej gazowni" czy żłobek przy ul. Niedziałkowksiego.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook