Home

Małgorzata Mańka-Szulik

 

Od dziś funkcję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu pełni st. bryg. Tomasz Bajerczak. Gratuluję serdecznie Panu Komendantowi i życzę powodzenia w pełnieniu służby na nowym stanowisku.

Jednocześnie składam serdeczne podziękowania dla ustępującego ze stanowiska Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Kamila Kwoska. Gratuluję Panu 17 lat ofiarnej służby na rzecz Miasta Zabrza i jego mieszkańców. Dziękuję także za 4 lata owocnej współpracy, w czasie których kierował Pan zabrzańską jednostką.

Popularne

Ranking samorządów tygodnika „Wspólnota”

Zabrze znalazło się w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

Deklaracja Programowa „Obywateli do Senatu”

27 lipca w Pławniowicach wraz z 15 prezydentami miast podpisałam Deklarację Programową Inicjatywy "Obywatele do Senatu". Chcemy, by Senat stał się prawdziwym...

Aktywne Zabrze

Na Kąpielisku Leśnym podsumowaliśmy akcję Honorowy Dawca Energii Fortum. Zabrzanie pokazali, że potrafią łączyć aktywność ze wsparciem charytatywnego celu. Dziękuję...

1%

facebook